Villkor


Villkor

innehåll

 1. Omfattning och leverantör
 2. Slutsats av kontrakt, servicebeskrivning
 3. kundkonto
 4. avtal användning
 5. Lös ett kundkonto
 6. Avbokningsregler och ångerrätt
 7. slutbestämmelser

 

Omfattning och leverantör

 1. iKoof är en handelsplattform.
 2. iKoof erbjuder entreprenörer möjlighet att använda köpfunktioner i enlighet med 14 § BGB (tyska civillagen) och juridiska personer enligt offentlig rätt (nedan kallade "säljare"). Säljarna kan importera dina produkter här och erbjuder sålunda produkterbjudanden (nedan kallade "produkter") i hela Europa till salu.
 3. Säljare kan eventuellt skapa en reklamkampanj för sina produkter (prestations- eller produktplaceringskampanjer) med webmasters eller bloggare (nedan kallade "influencers").
 4. Influencers är en fysisk eller juridisk person som har accepterat de allmänna villkoren och har godkänts av iKoof som influencer. Influencers ger besökaren en länk till säljarens produkt, där det genererar försäljningsaffärer genom annonser eller på andra sätt.

 

Slutsats av kontrakt, servicebeskrivning

 1. iKoof erbjuder fysiska och juridiska personer (nedan kallade "användare") möjlighet att köpa varor som upphörde av säljare. iKoof tar över orderbehandlingen i säljarens namn och ordning.
 2.                 De användardata som krävs för inköp och data för affärstransaktioner skickas till återförsäljaren vars produkter slutkunden beställer. För övrigt är köpet helt övertaget av återförsäljaren.
 3.                 Utöver dessa allmänna villkor blir Säljarens respektive Allmänna Villkor (GTC) basen för inköpsavtalet, såvitt de är listade av säljaren och kan nås via en länk.
 4.                 Säljare är skyldiga att sätta sina egna villkor, som ingår i köpavtalet. På samma sätt är säljare ansvariga för att ge upphov till ångerrätt och efterlevnad av lagliga krav på informationsuppgifter, varumärke, upphovsrätt och konkurrenslagstiftning och andra lagbestämmelser, så länge de gäller för den erbjudna tjänsten.
 5.                 Handelsplattformens tjänster är begränsade till placeringen av erbjudandet på plattformen samt bearbetning av försäljningen av erbjudanden från samarbetspartners. Betalningen för köpta produkter görs direkt till säljare. När det gäller samarbetspartners och slutkunders tjänster fungerar handelsplattformen endast som mellanhand och inte som en oberoende avtalspartner.

 

kundkonto

 1. Endast personer med laglig ålder kan registrera sig hos iKoof och / eller använda dem som köpare.
 2. Den registrerade användaren är skyldig att korrekt och fullständigt ange de uppgifter som han meddelat under registrering och inte att bryta mot tredje parts rättigheter. Om en förändring av en gång angiven data inträffar i efterhand, är användaren skyldig att korrigera hans data i enlighet därmed.
 3. Den registrerade användaren förbinder sig att inte missbruka handelsplattformen. Han förbinder sig särskilt att inte göra något tillgängligt via en handelsplattform som bryter mot upphovsrätt, namn, varumärke eller patenträtt och / eller strider mot andra rättigheter till tredje part som utgör pornografiska skrifter enligt straffrättens mening eller som kräver brott eller innehåller stötande eller sexistiska kommentarer eller på annat sätt bryter mot gällande lagar eller moral; att inte störa handelsplattformen, eller att använda några anläggningar, program eller andra medel (virus etc.) som kan leda till förändringar på internetsidorna i iKoof; gör inget försök att kringgå iKoofs åtkomstbegränsningar; att inte vidarebefordra oönskad reklam, kedjebrev eller bulkutskick (skräppost, skräppost, etc.) till handelsplattformen eller andra användare när man publicerar innehåll, t.ex. via klassificeringssystemet, för att upprätthålla en artig ton, att inte göra några personliga eller förnedrande attacker på forumdeltagare och inte använda något annat offensivt språk, särskilt fekaliskt språk.

avtal användning

 1. iKoof som handelsplattform tar inte någon garanti för att de slutna köpkontrakten har fullgjorts med köpare eller något ansvar för materiella eller juridiska brister i de handlade varorna. I de fall som föreskrivs i lag har köparen rätt till återkallelse eller alternativt beviljat avkastningsrätt. Säljaren är lagligen skyldig att lämna relevant information. Denna information är   På produktdetaljerna, återförsäljarens butikssida samt i orderprocessen (kassan).
 2. Säljaren ansvarar för produkttexten, illustrationerna, lagstadgad information om order och inköp, egna villkor samt för uppfyllandet av de skyldigheter som följer av inköpsavtalet eller av återbetalningsskyldigheter, till exempel vid återkallelse av ordern.Säljaren är särskilt ansvarig för att inte lägga ut olagligt innehåll eller innehåll som bryter mot tredje parts rättigheter, särskilt varumärke, konkurrens, upphovsrätt eller personliga rättigheter, på plattformen.
 3. På grund av tillfälligt underhåll på handelsplattformen kan iKoof inte garantera att åtkomst är möjlig hela tiden och utan avbrott.

 

Kontraktets löptid och uppsägning

Registrering med iKoof är gratis.

Licensavtalet ingås för obestämd tid.

Användaravtalet kan när som helst avbrytas av den registrerade användaren utan att en tidsfrist iakttas korrekt och utan att ge skäl.

Lös ett kundkonto

Kunden kan när som helst avbryta kundkontot. För detta ändamål ska han kontakta service@koof.tv med en e-postadress lagrad i kundkontot och meddela begäran om borttagning.

Det bör noteras att efter radering av kundkontot tas också tillträde till beställningar och tillgång till andra funktioner i handelsplattformen bort.

 

Avbokningsregler och ångerrätt

ÅTERKALLANDE

Uttag

Du kan avbeställa ditt kontrakt inom 14 dagar utan skriftligt skäl (t.ex. brev, fax, e-post). Återkallelsen börjar efter skriftlig mottagande av denna instruktion, men inte innan avtalet ingås och inte innan handelsplattformens skyldigheter enligt artikel 246 § 2 jämförd med § 1 stycke 1 och 2 EGBGB och våra skyldigheter enligt § 312 g Abs. 1 mening 1 BGB tillsammans med artikel 246 § 3 EGBGB.

För att upprätthålla avbeställningsperioden är det tillräckligt med tidpunkt för avsändningen av återkallandet. Återkallelsen måste skickas till:

KRS Media UG, Päwesiner Weg 20, 13581 Berlin, info@ikoof.de, fax +49 (0) 32 223373694

konsekvenserna av Utträde

Vid effektiv uppsägning överlämnades de ömsesidigt mottagna förmånerna och eventuella förmåner (t.ex. ränta). Om du inte kan ge oss den tjänst som mottas helt eller delvis eller endast i försämrat skick, måste du betala ersättning i detta avseende. Detta kan leda till att du måste uppfylla de kontraktspliktiga betalningsförpliktelserna för perioden fram till din återkallelse. Skyldigheter att återbetala betalningar måste vara uppfyllda inom 30 dagar. Perioden börjar för dig med sändningen av din återkallelse, för handelsplattform med deras kvitto.

Särskilda anteckningar:

 

Din ångerrätt upphör att gälla i förtid, om kontraktet är uppfyllt på båda sidor på din uttryckliga önskan, innan du utnyttjar din ångerrätt.

SLUT AV REVOKATION

 

skuld

En garanti för problemfri drift av systemet kan inte tas över trots stora ansträngningar.

Handelsplattform är ansvarig för avsikt och grov oaktsamhet såväl som vid personskada utan begränsning, för liten försumlighet, dock endast vid överträdelse av väsentliga avtalsförpliktelser, liksom iKoof för omöjlighet och försening. Ansvaret är begränsat till den kontraktsskadliga skadan, med vars uppväxthandel plattform   var tvungen att förvänta sig vid ingåendet av kontraktet på grund av de omständigheter som kändes vid den tiden.

IKoof ansvarar endast för förlust av data i den utsträckning att sådan förlust genom dagliga datasäkerhetsåtgärder inte kunde ha undvikits.

Ansvarsbegränsningarna gäller också mutatis mutandis för Handelsplattformens vicarious agents.

Ansvaret omfattar inte försämring av avtalsenlig användning av de tjänster som tillhandahålls av handelsplattformen, som har orsakats av felaktig eller felaktig användning av köparen.

I enlighet med föregående stycken är Handelsplattformen endast ansvarig för förlust av data om sådan förlust inte kunde ha undvikits genom tillräckliga uppgiftsskyddsåtgärder av köparen.

 

rabatter

Kuponger som säljs gratis av säljaren som en del av kampanjer med en viss giltighetsperiod kan endast lösas in på handelsplattformen inom den angivna perioden.

Värdet av varorna måste åtminstone motsvara summan av aktiekupongen. Återstående saldo återbetalas inte av säljaren.

Om värdet på aktiekupongen är otillräckligt för att täcka ordern, kan skillnaden lösas med någon av de andra betalningsmetoder som säljaren erbjuder.

Saldot på en aktiekupong kan inte betalas kontant eller ränta.

Det kommer ingen återbetalning av aktiekupongen om kunden returnerar hela eller delvis betalda varor med handlingsbeviset i samband med en laglig rätt till återkallelse.

Om användaren är en handlare, en offentlig juridisk person eller en särskild offentligrättslig fond, är behörighetsområdet för alla tvister som uppstår i samband med avtalsförhållanden mellan användaren och handelsplattformen handelsplatformens säte.

 

slutbestämmelser

 1. Handelsplattformen förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst och utan att ange skälen. De ändrade villkoren kommer att skickas till kunden per e-post senast fyra veckor före planerad ikraftträdande.
 2. De ändrade allmänna villkoren ska anses vara godkända om kunden inte motsätter sig giltigheten av de nya allmänna villkoren inom fyra veckor efter mottagandet av e-postmeddelandet. Säljaren ska separat informera kunden i det e-postmeddelande som innehåller de ändrade allmänna affärsvillkoren, betydelsen av denna period, rätten till invändning och de rättsliga konsekvenserna av tystnaden.
 3. Kunden accepterar de nuvarande villkoren på produktsidan såväl som i samband med beställningsprocessen i den version som gäller vid beställningstillfället.
 4. Förbundsrepubliken Tysklands lag gäller exklusive FN: s försäljningsrätt.
 5. Om användaren är en handlare, en offentlig juridisk person eller en särskild offentligrättslig fond, är behörighetsområdet för alla tvister som uppstår i samband med avtalsförhållanden mellan användaren och handelsplattformen handelsplatformens säte.
 6. Språket tillgängligt för kontraktet är tyskt.
 7. Online Dispute Resolution ack. Artikel 14 stycke 1 ODR-VO
 8. Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online ("OS-plattformen") på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är inte skyldiga och ovilliga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför konsumentens skiljedom.